Stok Sayımı Nedir?

Bir çok sektörde ticari olarak satılan envanterin doğruluğunu tespit etmek için yapılan hizmettir. Bu hizmet 2 şekilde karşılanır. Firma bünyesindeki personellerle veya dışarıdan stok sayım firmasından hizmet alımı şeklinde olmaktadır.

Günümüzde birçok firma stok sayım işlemini bağımsız stok sayım firmaları tarafından sağlamaktadır. Bunun belli başlı nedenleri bulunmaktadır.

1- Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri (Sayım firması ne şirkete taraf ne de çalışana taraf değildir )

2- Ekonomik nedenler (Sayım için gerekli  teknik malzemelerin alım maliyetinin yüksek olmasıdır. Örnek bir el terminali  $1000 civarındadır)

3- Personel yetersizliği ( Sayıma kalan mağaza personelinin veya depo personellerinin gece boyunca sayım yapmasından dolayı asli işini yapamaz duruma gelmesi)

4- Sayım boyunca zor çalışma şartlarına alışkın olunması (Bazı sayımlar 10-16 saat ayakta yapılmaktadır)

5- Sayımı kendi bünyesinde yapan firmaların karşılaştırma yapamamasından dolayı sayımların doğruluğu % 80’i geçmemektedir.